Lantmäterihandling (1858)

Utdrag ur Protokollet hållet av Fellingsbro Härads Ägodelings Rätt uti Tingshuset vid Fellingsbro Gästegivaregåd den 29 December 1858.

§2 J. D. Sedan förättningsmannen, Herr ### ### Lantmätaren Th Rotberg, till ### anmält laga skifte å alla ägorna uti Willboda by i Fellingsbro Socken jämte i ### ### nu ### ägarbyte mot Boda och Grönbo Torp, så ### nu detta ärende till granskning af Ägadelnings Rätten. Och som något akt emot förrättningen anmärka nu ej förekom, blef den samma till ### säkerhet fastställd, wharom bevis å Kartan tecknades, Spöanmde delägarne i skofterlaget efter delningsgrunden ### ledamötenna Lars Person i Westvalla och Jan Jansson i ### ### och traktamente med Fyritoett öre toll den förste och Sextionio öre till den senare. ### ### ovan. På Ägardelnnings Rättens wägnar. ###

Dela på sociala media