Lantmäterihandling (1858)

Utdrag ur Protokollet hållet av Fellingsbro Härads Ägodelings Rätt uti Tingshuset vid Fellingsbro Gästegivaregåd den 29 December 1858.

§2 J. D. Sedan förättningsmannen, Herr ### ### Lantmätaren Th Rotberg, till ### anmält laga skifte å alla ägorna uti Willboda by i Fellingsbro Socken jämte i ### ### nu ### ägarbyte mot Boda och Grönbo Torp, så ### nu detta ärende till granskning af Ägadelnings Rätten. Och som något akt emot förrättningen anmärka nu ej förekom, blef den samma till ### säkerhet fastställd, wharom bevis å Kartan tecknades, Spöanmde delägarne i skofterlaget efter delningsgrunden ### ledamötenna Lars Person i Westvalla och Jan Jansson i ### ### och traktamente med Fyritoett öre toll den förste och Sextionio öre till den senare. ### ### ovan. På Ägardelnnings Rättens wägnar. ###

Djurrikt Bergslagen

Idag när jag vaknade såg ag en älgkalv beta på Lennarts gärde. På väg till och från jobbet i Skinnsberg såg jag två par tranor, två par duvor, en lappuggla, tre rådjur, en ekorre och en kanin. Jo just det… så såg jag en Björn när jag rakade mig också 🙂

Det är djuriskt i skogarna norr om Willboda!